top of page
Examining a Child

Sveikatos patikros

Kokia sveikatos patikra jums reikalinga?

Darbuotojams

Darbuotojams

 

Profilaktinė sveikatos patikra yra atliekama jau dirbantiems ar siekiantiems įsidarbinti asmenims, norint įvertinti darbuotojo sveikatos būklę.

Privalomo darbuotojų sveikatos tikrinimo tvarka yra patvirtinta LR SAM 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 (13 priedas).

Periodiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai atliekami siekiant:

  • Apsaugoti įsidarbinančiųjų ir darbuotojų sveikatą nuo galimo profesinės rizikos
    veiksnių poveikio, siekiant išvengti traumų ar kitokio pakenkimo darbuotojo sveikatai;

  • Įvertinti, ar efektyvios taikytos profesinės rizikos šalinimo ir mažinimo priemonės;

  • Įvertinti, ar įsidarbinantys asmenys ir darbuotojai gali dirbti konkretų darbą konkrečiomis
    galimos profesinės rizikos sąlygomis;

  • Išvengti ar kuo anksčiau diagnozuoti profesines ligas.

 

D.U.K.

Kas atlieka profilaktinius darbuotojų sveikatos patikrinimus? Šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas arba darbo medicinos gydytojas. Esant poreikiui, asmuo siunčiamas kitiems gydytojams specialistams dėl tolimesnio ištyrimo.

Kaip atliekamas profilaktinis sveikatos patikrinimas? Patikros metu šeimos gydytojas įvertina darbuotojo sveikatos būklę: įvertina širdies veiklą, išklausant širdies tonus, išklausoma plaučių būklė, vertina klausą, regą. Taip pat atlieka vestibuliarinio aparato funkcijos tyrimą, nosiaryklės vertinimą, nervinės sistemos veiklos vertinimą, arterinio kraujospūdžio ir širdies susitraukimų dažnio (pulso) matavimą. Konsultacijos metu gydytojas surenka darbuotojo anamnezę (tai duomenys apie alergiją, įvairias lėtines ligas (CD, PAH, epilepsiją, skydliaukės, sąnarių patologiją, lėtines plaučių, kepenų, inkstų, širdies ir kraujotakos sistemos ligas, navikinius susirgimus, persirgtas infekcines ligas (TBC, hepatitus, ŽIV), traumas, operacijas). Prireikus šeimos gydytojas gali siųsti ir išsamesniems tyrimams. Taip pat gydytojas, patikros metu apklausia darbuotoją dėl turimų ligų, įpročių.

Kaip dažnai reikia atlikti sveikatos patikrą dėl darbo? Įprastai profilaktinis sveikatos patikrinimas dėl darbo vykdomas kartą per vienerius ar dvejus metus. Patikros dažnis priklauso darbo pobūdžio, pavyzdžiui, viešojo maitinimo, prekybos įmonių bei maisto pramonės sričių darbuotojai, norint užtikrinti, kad neserga užkrečiamomis ligomis, medicininę sveikatos patikrą privalo atlikti kartą per metus. Darbuotojams iki 18 metų amžiaus, sveikatą reikia tikrintis kas metus iki tol, kol sulauks 18 metų.

Kokie dokumentai reikalingi profilaktiniam sveikatos patikrinimui? Atvykstant reikia turėti: -Asmens medicininę knygelę (F048/a) arba specifinę darbdavio išduotą formą (F047/a), kurioje darbdavio yra nurodyti visi rizikos veiksniai, galintys daryti įtaką darbuotojo sveikatai jo darbo metu. -Asmens tapatybę liudijantį dokumentą. -Neįgalumo ir darbingumo tarnybos pateiktos išvados, esant nustatytam neįgalumo lygiui ar netektam daliniam darbingumo lygiui.

Kaip pasiruošti vizitui dėl profilaktinio sveikatos patikrinimo? Specifinio pasiruošimo nereikia, tačiau rekomenduojama asmeniui atvykti pailsėjus (ne iš karto po naktinio budėjimo ar tik pasibaigus darbo pamainai), prieš patikrą nevartoti alkoholio, nerūkyti. Jeigu reikalingi kraujo tyrimai – tikslinga konsultacijai registruotis pirmoje dienos pusėje ir atvykti nevalgius. Profilaktinis sveikatos patikrinimas dėl darbo neatliekamas, kai asmuo serga (turi laikiną nedarbingumą).

Registruokitės vizitui:

Vairuotojams

Vairuotojams

 

Vairuotojų sveikatos tikrinimo tikslas – nustatyti, ar asmens sveikatos būklė atitinka minimalias sveikatos tinkamumo normas, taikomas asmenims, siekiantiems vairuoti ir vairuojantiems atitinkamos kategorijos transporto priemones.

Vairuotojų profilaktinio sveikatos tikrinimo tvarka yra patvirtinta LR SAM 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 (7 priedas), LR SAM 2008 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. V-973 ir 2010 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. V-802 redakcijose.

Vairuotojo medicininės pažymos yra išduodamos elektroniškai, VĮ „Regitra“ pateikti pažymos nereikia.

 

D.U.K.

Kas atlieka sveikatos patikrinimą dėl vairuotojo teisių? Sveikatos būklę įvertina šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas, gydytojas psichiatras ir oftalmologas, esant poreikiui – otorinolaringologas, neurologas. Tikrinantis sveikatą dėl I grupės kategorijos (AM, A1, A, A2, B1 ir BE) pirmą kartą asmenims iki 69 m., būtina pasitikrinti regėjimą pas oftalmologą. Asmenims nuo 70 iki 80 m. visais atvejais privalomos oftalmologo, otorinolaringologo ir neurologo konsultacijos. II grupės kategorijų (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, T, TR1 ir TR2) vairuotojų sveikatą tikrina: šeimos gydytojas, psichiatras, oftalmologas. Esant indikacijų – otorinolaringologas ir neurologas. Galutines išvadas, kokias transporto priemones ir kuriam laikui asmuo gali vairuoti, pateikia šeimos gydytojas Nr. 025/a formoje. Atlikus profilaktinį tikrinimą, išvada apie tinkamumą vairuoti įrašoma į formą Nr. 083-1/a. Išduodama elektroninė ir, jei reikia, popierinė pažyma.

Kaip dažnai reikia tikrintis sveikatą dėl vairuotojo teisių? Iki 55 metų: kas 10 metų (A, AM, B); kas 2 metus (C, D, T) Nuo 56 iki 69 metų: kas 5 metus (A, AM, B); kas 2 metus (C, D, T) Nuo 70 iki 79 metų: kas 2 metus (A, AM, B); kas 2 metus (C, D, T) Nuo 80 metų: kas 1 metus (A, AM, B); kas 1 metus (C, D, T)

Kokie dokumentai reikalingi profilaktiniam vairuotojų sveikatos patikrinimui? „Bendrystės klinikos“ pacientams: -Asmens tapatybę liudijantis dokumentas. -Vairuotojo pažymėjimas (jei sveikatos patikrinimas pakartotinis). -Asmens medicininė knygelė (F048/a) – jei privalomai periodiškai sveikata tikrinama dirbant vairuotoju pagal darbo sutartį. -Gydytojo psichiatro išduotą „Medicinos dokumentų išrašą“ (forma 027/a). Jeigu asmuo, tikrinantis sveikatą dėl vairuotojo teisių, nėra „Bendrystės klinikos“ pacientas, atvykstant į patikrą reikia pateikti: -Asmens tapatybę liudijantį dokumentą. -Vairuotojo pažymėjimą (jei sveikatos patikrinimas pakartotinis). -Asmens medicininę knygelę (F048/a) – jei privalomai periodiškai sveikata tikrinama dirbant vairuotoju pagal darbo sutartį. -Savo šeimos gydytojo išvadą apie per pastarąjį penkerių metų laikotarpį persirgtas ligas (I grupės kategorijų (AM, A1, A, B1, B ir BE) arba per 10-ties metų laikotarpį persirgtas ligas (II grupės kategorijų (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, ir T). -Gydytojo psichiatro išduotą „Medicinos dokumentų išrašą“ (forma 027/a), per pastarąjį penkerių metų laikotarpį persirgtas ligas (I grupės kategorijų (AM, A1, A, B1, B ir BE) arba per 10-ties metų laikotarpį persirgtas ligas (II grupės kategorijų (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, ir T). Asmuo prieš sveikatos tikrinimą užpildo ir pasirašo „Vairuotojo garbės deklaraciją“ (sveikatos tikrinimo klausimyną), Epworth mieguistumo skalę bei klausimyną dėl obstrukcinės miego apnėjos. Klausimynai bus įteikiami atvykstant vizitui dėl profilaktinio vairuotojo patikrinimo.

Registruokitės vizitui:

Vaikams

Vaikams

 

„Bendrystės klinika“ maloniai priima visus vaikučius (tiek klinikos pacientus, tiek joje neprisirašiusius) vaikų profilaktiniam patikrinimui. Patikros tikslas – išaiškinti ir koreguoti rizikos sveikatai veiksnius, nustatyti, ar vaiko sveikatos būklė atitinka jo augimo ir brendimo pagal amžių ir lytį normatyvus, ar dėl sveikatos būklės tikrinamas asmuo gali lankyti švietimo įstaigą ar pan.

Profilaktiniai patikrinimai vaikams ir pilnamečiams mokiniams atliekami vadovaujantis LR SAM įsakyme „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ (2000.05.31, Nr. 301) numatytais sveikatos tikrinimų reikalavimais.

 

D.U.K.

Kas vykdo vaikų profilaktinę patikrą? Šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas ar vaikų ligų gydytojas ir gydytojas odontologas. Atlikus profilaktinį vaiko, lankančio švietimo ar kitą ugdymo įstaigą, sveikatos tikrinimą, išrašomas Vaiko sveikatos pažymėjimas (F Nr. 027-1/a), kuriame įrašomi reikiami duomenys, išvados ir rekomendacijos švietimo ar kitai ugdymo įstaigai.

Kaip vyksta vaikų profilaktinis patikrinimas? Šeimos gydytojas įvertina esamus nusiskundimus, persirgtas ligas, vaiko raidą, objektyvius duomenis (ūgį, svorį), juos lygindamas standartizuotais su amžiaus ir lyties normatyvais. Esant poreikiui, skiria papildomus tyrimus (kraujo, šlapimo, išmatų) ir/ar nukreipia gydytojo specialisto konsultacijai. Įvertinamos iki tol atliktos ir vaiko skiepų pase pažymėtos vakcinacijos pagal LR Nacionalinę imunoprofilaktikos programą, sudaromas tolimesnis skiepų planas. Prieš vaikui pradedant lankyti ikimokyklinio ar pradinio ugdymo įstaigą ir pereinant į kitą ikimokyklinio ar pradinio ugdymo įstaigą, profilaktiškai atliekami nuograndų ir išmatų helmintologiniai tyrimai. Svarbu – vaikas turi būti lydimas vieno iš tėvų. Be tėvų sutikimo vaiko sveikatos tikrinimas negalimas.

Registruokitės vizitui:

Kitos paslaugos:

bottom of page