top of page
Doctor's Clinic

Mokamos paslaugos

Kada reikia mokėti už paslaugas?

  • paslaugos draudžiamiesiems, kurie nėra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu (išskyrus būtinąją pagalbą);

  • paslaugos, kurios nėra apmokamos iš PSDF lėšų pagal sudarytą sutartį su teritorine ligonių kasa;

  • paslaugos, tyrimai, procedūros, teikiamos paciento pageidavimu;

  • profilaktiniai darbuotojų ir įsidarbinančiųjų sveikatos tikrinimai;

  • profilaktiniai vairuotojų mėgėjų, vykstančiųjų į užsienį sveikatos tikrinimai

  • skiepijimai, kurie neįtraukti į Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių, taip pat nėra finansuojami iš kitų šaltinių;

  • kitos paslaugos, teisės aktuose nurodytos kaip mokamos;

  • paslaugos, teikiamos tarpusavio sutarčių pagrindu su draudimo įmonėmis, kitomis įmonėmis

  • susijusios su sveikatos priežiūra paslaugos ir mokamos nemedicininės paslaugos

bottom of page